Årsberetning 2011 

Fodboldudvalget

I starten af 2011 trådte Thomas Møller Kristensen ind i Fodboldudvalget, og Thomas blev formand for seniorafdelingen.

Seniorfodbold og søndagsbold

Siden opstarten i november 2010 har søndagsbold i 2011 været én lang succeshistorie. Søndagsbold virkede som løftestang for seniorfodbolden i ØIF Fodbold, og i løbet af januar 2011 viste der sig stor interesse for at spille seniorfodbold i Ølgod. Der blev afholdt et spillermøde for at få konfirmeret den spirende interesse, og der blev herefter lavet aftaler med trænere og holdledere. To hold blev tilmeldt turnering i henholdsvis serie 5 og serie 6. Serie 5 holdet klarede sig fint og sikrede sig oprykning til serie 4 i juni 2011. Interessen og spillertruppen blev ved med at vokse, og til turneringsstart i august kunne vi tilmelde tre seniorhold. En utrolig god historie, som alle i ØIF Fodbold – spillere, ledere og trænere – kan være stolte af. DBU Jylland fik også øjnene op for den gode historie i Ølgod, og vores klub blev i efteråret 2011 tildelt DBU´s Initiativpris. En meget fin hæder, som seniorformand og søndagsbold´s igangsætter,Thomas Møller Kristensen, modtog på vegne af klubben ved årsmødet i Region 4.

 

DBU Fodboldskole

Der var igen arrangeret DBU Fodboldskole i Ølgod, og også i år var det med Heidi Kjergaard og Aage Akselsen som henholdsvis fodboldskoleleder og trænerleder. Fodboldskolen blev igen en stor succes, og alle pladser blev solgt i løbet af få uger.

 

Samling af kampe om lørdagen

Som noget nyt forsøgte udvalget sig med at planlægge hjemmekampe således, at der blev samlet en del hjemmekampe på nogle lørdage i løbet af en halvsæson. Formålet med initiativet var at skabe mere liv på stadion, og erfaringerne efter forårssæsonen var rigtig gode. Omklædningsrum og klubhus var fyldt dagen igennem, og der var kamp på flere baner på samme tid. Desuden blev der solgt grillpølser, øl og vand ved klubhuset. Initiativet havde den ønskede effekt, og derfor blev samlingen af hjemmekampe gentaget i efteråret. Samlingen af hjemmekampe har vist sig at være en vigtig del i bestræbelserne på at skabe mere aktivitet på stadion.

 

Frugtordning

I forbindelse med samlingen af hjemmekampe blev en ny ordning om gratis frugt lanceret om lørdagen. Det lykkedes at finde en sponsor, så vi kunne tilbyde gratis frugt til både hjemmehold, gæstende hold og dommere. En fantastisk ordning som straks blev en stor succes, og som i høj grad medvirker til god og positiv omtale af ØIF Fodbold – både lokalt men også i omegnen og hos gæstende klubber.

 

Nye mål på stadion

I foråret 2011 indkøbte vi nye 3-mands- og 5-mands-mål, hvortil ØIFs Venner gav et stort tilskud. Det har forbedret træningsmuligheder og træningsfaciliteter betragteligt.

 

DBU B1

Fodboldudvalget har stor fokus på træneruddannelse og vil hellere end gerne sende klubbens trænere på kursus. Det var derfor en stor glæde, da en af vore unge trænere og seniorspillere, Lasse Meyer, meldte sig til DBU´s B1-træneruddannelse. Vi håber på og vil arbejde for, at flere af vore trænere får den grundlæggende B1-uddannelse fremover.

 

KlubOffice

Som opstart til forårssæsonen 2011 fik fodboldudvalget registreret alle medlemmer i KlubOffice. Hermed kom der bedre styr på klubbens aktive medlemmer, og en del administration blev nemmere at håndtere.

 

Hjemmesiden

Hjemmesiden www.olgodif-fodbold.dk er blevet kendt af mange, og besøgstallet er i årets løb steget eksplosivt. Det er dejligt, at siden bliver brugt af mange, og vi vil selvfølgelig bestræbe os på, at hjemmesiden bliver endnu bedre

 

Pannabane

Gennem tilskud fra Danske Bank Fonden, El-fonden og Anna Lise og Aage Dahls Fond lykkedes det fodboldudvalget at skaffe penge til investering i en pannabane, og den blev indkøbt i sommeren 2011.

 

Forsøg med rabatordning på kontingent

Samtidig med opstart på sæson 2011/12 lancerede fodboldudvalget en rabatordning – med inspiration fra bl.a. Billund IF. Rabatordningen bestod i, at udvalget via hjemmesiden bekendtgjorde nogle veldefinerede arbejdsopgaver. Afhængig af opgaven kunne man så opnå rabat på eget el. barns kontingent. Mange meldte sig til opgaverne, men dog ikke så mange som vi havde håbet på. Vi håber, at ordningen slår fuldt igennem med succes i den kommende sæson.

 

Indendørs fodbold og Futsal

Med et afslutningsarrangement for alle børne- og ungdomsspillere i Ølgod Hallerne i oktober blev indendørs fodbold-sæsonen skudt i gang. Målsætningen var forud for vinteren, at endnu flere spillere skulle spille indendørs, og målet blev nået til fulde. Denne vinter har vi således haft rekordmange træningstider og årgange til træning i hallerne. FUTSAL er et nyt indendørs spil, som flere årgange har prøvet af. Det er et spændende spil, som rummer virkelig mange udviklingsmuligheder, og det bliver helt sikkert en mere udbredt del af indendørs fodbold fremover.

 

Afslutning for trænere i juni

Som afslutning på sæsonen 2010/11 blev alle trænere inkl. familie inviteret til afslutning på stadion. På det indledende møde blev sæsonens flotte resultater bemærket, og alle trænere blev takket for deres store indsats. Dernæst blev Knud Kjær Nielsen kåret som Årets Træner. Inden grillen blev tændt spillede børn og voksne hyggefodbold. En rigtig god afslutning på en endnu en god fodboldsæson.

Af Steen Møller                                            

Formand, ØIF FODBOLD