Årsberetning 2012

I løbet af 2012 var Fodboldudvalget udsat for enkelte ændringer. I juni trådte Thomas Møller Kristensen ud af udvalgsarbejdet. Omkring samme tid startede Mads Moesgaard i udvalget med henblik på at overtage kassererfunktionen. Mads udtrådte dog af udvalget igen allerede i september af arbejdsmæssige årsager.

I efteråret tog Fodboldudvalget beslutning om, at der skulle ske en markant ændring i forhold til udvalgets struktur og opbygning, da opgaverne er for mange til for få hænder.

Fællesarrangement for trænere og ledere

I januar 2012 gennemførte udvalget et nyt initiativ, da trænere og ledere blev inviteret med til SPORT 2011 - et fælles arrangement med spisning forud for det store tv-show. Arrangementet havde stor tilslutning med i alt 30 deltagere, og det var en rigtig god aften. Evalueringen var efterfølgende, at arrangementet absolut var værd at gentage.

 

Seniorfodbold

Det er lykkedes at fastholde den gode udvikling i seniorafdeling, og der var tilmeldt 3 hold  til turnering i foråret, og de klarede sig alle godt. Førsteholdet i serie 5 sikrede sig oprykning til serie 4, og det ene af de to serie 6-hold sikrede sig ligeledes oprykning.

I efteråret sluttede serie 4-holdet utrolig flot af – efter en tøvende sæsonstart, og det tegner rigtig godt for det meget unge seniorhold. 3. holdet i serie 6 sikrede sig oprykning, og status er dermed, at Ølgod IF ved udgangen af 2012  har ét hold i serie 4 og to hold i serie 5. Det er en rigtig flot udvikling på meget kort tid.

DBU Fodboldskole

Der var igen arrangeret DBU Fodboldskole i Ølgod, og denne gang i en udvidet udgave i kraft at tidligere års store søgning – i alt 112 pladser. Endnu engang var det med Heidi Kjergaard og Aage Akselsen som henholdsvis fodboldskoleleder og trænerleder. Fodboldskolen blev igen en meget stor succes, og alle pladser blev solgt i løbet af få uger.

 

Ungtrænere

7 ungtrænere deltog i et DBU inspirationskursus for ungtrænere, og det blev afholdt lokalt i klubhuset og i hallen. Det var en stor succes, og de deltagende ungtrænere lærte meget og fik en god oplevelse og stor inspiration gennem DBU-træner og konsulent, Svend Pedersen.

 

U-14 Drenge Mesterrække

U-14 drenge, årgang 1998, havde kvalificeret sig til deltagelse i U14 Mesterrække 2, og der blev med stor spænding set frem til forårssæsonen, hvor Ølgod skulle møde hold fra bl.a. Kolding og Sønderborg. Det blev en god oplevelse for spillere og ledere, og de gjorde en flot figur i turneringen.

 

Fodboldgalla

En ny succes blev født i Ølgod, og sommerafslutningen for børne- og ungdomsspillere blev samlet i et fantastisk arrangement, som blev døbt ”Fodboldgalla”.

 

På initiativ fra Thomas Møller Kristensen blev arrangementet stablet på benene, og det var intet mindre end en gigantisk succes med omkring 450 fremmødte spillere og forældre på stadion. En ny tradition er helt sikkert født i Ølgod, og arrangementet vender tilbage næste år.

 

SpilLopper – fodbold for de mindste

Fodboldudvalget tog i opstartsfasen tilløb til at sætte gang i fodbolden for de mindste, og SpilLopperne – fodbold for de 3-5 årige - så dagens lys i foråret. Endnu en succes da omkring 40 spillere mødte op på stadion til den ugentlige træning.

 

Ny bandebane

Via tilskud fra diverse fonde og puljer lykkedes det udvalget at skaffe penge til investering i en bandebane til opstilling på stadion. Da de nødvendige byggetilladelser var i hus blev banen indkøbt og opstillet på klubbens anlæg.

 

Stævnedeltagelse

2 hold deltog i løbet af sæsonen i fodboldstævner. Årgang 200-drenge var med til Ramsing Cup i Spjald, og Årgang 1999-drenge deltog i en fodboldcup i Lemvig.

 

Kom ud af PomFritten

I samarbejde med Ølgod Skole SFO havde ØIF Fodbold søgt om deltagelse i DBU-projektet ”Kom ud af Pomfritten”, og ansøgningen blev godkendt. Arrangementet blev gennemført med succes i maj måned med deltagelse af ca. 80 børn i 1.-2. klasse.

 

Inspirationskursus for trænere v. ligatræner Tonny Hermansen

I april inviterede udvalget klubbens trænere til inspirationsaften med træner Tonny Hermansen, som er en del af trænerteamet omkring superligaholdet i FCM. Det var en god oplevelse at opleve en professionel træner arbejde, og han havde Ølgods talentfulde U14-drenge som medier ved træningen.

 

Istandsættelse af klubhus

Udvalget har påbegyndt en istandsættelse af klubhuset. Udvalget har søgt midler til diverse istandsættelser, blandt andet hos Varde Kommune, som bevilgede et større beløb til udskiftning af bruserne i klubhuset. Alle omklædningsrum har således fået nye brusere og nye armaturer, og der er desuden opsat lyscensorer på lys

 

Rabatordning på kontingent

Udvalget forsøgte sig op til den nye sæson med at køre rabatordningen videre.

Status i oktober var desværre at for få tilmelder sig ordningen, og klubben får ikke den hjælp, der er brug for.

 

U18-piger og samarbejde med Ølgod Efterskole

I foråret indledes et samarbejde med Ølgod Efterskole, og der var i første omgang tale om en forsøgsordning. Det viste sig som en stor succes, og ordningen kørte videre efter sommerferien. U18-piger har oplevet fin spillertilgang og har også opnået rigtig gode resultater. Samarbejdet er en stor succes for alle parter.

 

Af Steen Møller                                            

Formand, ØIF FODBOLD