Årsberetning 2014 

Antal aktive medlemmer er steget

I 2014 nåede ØIF FODBOLD op på i alt 432 aktive medlemmer. Medlemmerne fordelte sig med 213 i børneafdeling, 154 i ungdom og 65 over 18 år. En meget fin og tilfredsstillende udvikling i medlemstallet, hvor antallet af fodboldspillende børn udgør den største andel.

 

Fællesarrangement for trænere og ledere

I juni 2014 inviterede fodboldudvalget alle trænere og deres familier til fodboldgolf-arrangement i Varde, og med efterfølgende grill og spisning ved klubhuset i Ølgod. Der var god tilslutning.

 

Fodboldgalla

Fodboldgalla løb af stabelen for tredje gang, og det blev igen en stor succes med over 500 deltagere. Fodboldgalla er etableret som en god og utrolig populær tradition i forbindelse med festugen. Alle klubbens børn- og ungespillere er aktive denne dag - og mange sammen med deres forældre. Det er et fantastisk arrangement, som høster stor ros og misundelse fra udefrakommende.

 

Sportslig succes

  • U14 Drenge årg. 2000 sikrede sig en suveræn 1. plads i turneringen, og deltog i de efterfølgende kredskampe om det jyske mesterskab. Her spillede holdet sig overbevisende videre, men de måtte dog senere se sig slået ud af et østjysk mandskab.
  • U13 Drenge årgang 2002 blev flot nr. 2 i deres kreds i efteråret.
  • U13 Drenge årgang 2002 blev nr. 1 ved deltagelse i Ramsing Cup 2014

 

DBU Fodboldskole

Der var igen arrangeret DBU Fodboldskole i Ølgod. Poul Guldager og Kim Guldager Madsen stod for fodboldskolen som henholdsvis fodbold-skoleleder og trænerleder. Det blev igen en meget stor succes med omkring 100 aktive og fodboldglade drenge og piger.

 

Tab af stor pigeårgang

Ved starten af den nye sæson 14/15 oplevede udvalget massive problemer med at skaffe trænere til de ældste pigeårgange. Trods mange opfordringer meldte ingen trænere eller forældre sig på banen, og derfor indkaldte udvalget til et forældremøde i håb om at finde en løsning. Men ingen forældre meldte sig på banen, og derfor måtte vi desværre trække de to tilmeldte hold ud af turneringen i efteråret. Omkring 25 piger i alderen 14-16 år fik dermed ikke noget tilbud om at spille fodbold i Ølgod. Flere piger søgte naturligvis andre klubber.

 

Udvalgets beskrivelser af kerneopgave mv

I 2014 har udvalget arbejdet meget med at formulere beskrivelser af klubbens kerneopgave, klubbens formål, forventninger til både trænere og forældre samt generelle holdninger. Arbejdet er færdigt, og udvalget ser nu frem til at bringe dette i spil i klubben i løbet af 2015.

 

Ny udvalgsstruktur

Fodboldudvalget har udarbejdet ny struktur for fodboldudvalget, som inddeles i mindre udvalg med særskilte opgaver og ansvarsområder. Denne struktur er i fuld gang og forventes helt gennemført i løbet af 2015

 

Opbligatorisk træneruddannelse

Fodboldudvalget har besluttet, at alle børne- og ungetrænere skal gennemføre en basis-træneruddannelse i løbet af første trænerår. Denne beslutning er taget for at sikre en god udvikling og god kvalitet i klubbens tilbud til børn og unge.  

 

Kunstgræs på bandebanen

I kraft af tilskud fra diverse fonde er det lykkedes at samle penge nok til at etablere kunstgræs i den eksisterende bandebane, og etableringen forventes helt færdig i marts 2015.

 

Fodboldfitness for kvinder

I forbindelse med festugen introducerede fodboldudvalget "Fodboldfitness" for kvinder - i samarbejde med DBU. Fodboldfitness er kørt videre i efteråret 2014, og vi håber initiativet kan videreføres og måske være løftestang for kvindefodbolden i ØIF.

 

Ramsing Cup

I august 2014 deltog ØIF med 7 hold ved Ramsing Cup i Spjald. Efter en udvalgsbeslutning i 2013 om, at ØIF skulle deltage med en del hold ved et fodboldstævne i 2014, blev der nedsat et udvalg, der arbejdede videre med at sikre deltagelsen. Første år lykkedes det at få 7 hold med. Næste gang bliver det måske endnu flere. Vi håber, at årets deltagelse I Ramsing Cup har været starten på en ny tradition og kultur i klubben. 

 

Udbygning og istandsættelse af klubhus

Det udvalg, der blev nedsat i 2013 har arbejdet videre i løbet af året, og det har resulteret i en stor og ambitiøs plan for istandsættelse samt om- og tilbygning af klubhuset, og forhåbentlig kan arbejdet gå i gang i løbet af 2015.

 

Fremtiden i ØIF FODBOLD

Den nye udvalgsstruktur skulle gerne være medvirkende til at sikre fodboldafdelingens virke i årene fremover. En af udfordringerne i fodboldudvalget i de seneste mange år har været stor og ofte tilfældig og utidig udskiftning af medlemmer i fodboldudvalget. Derfor arbejder det eksisterende udvalg på at sikre valget til fodboldudvalget, så de til enhver tid siddende medlemmer ikke lider overlast og risikerer at sidde tilbage med mange opgaver og stort ansvar. Med de mange nye tiltag I 2014 står ØIF FODBOLD godt rustet, og der er god grund til optimisme.

Af Steen Møller                                            

Formand, ØIF FODBOLD