ÅRSBERETNING FOR 2015

 

Antal aktive medlemmer er steget

I 2015 nåede ØIF FODBOLD op på i alt 444 aktive medlemmer. Medlemmerne fordelte sig med 192 i børneafdeling, 142 i ungdom og 110 over 18 år. En meget fin og tilfredsstillende udvikling i medlemstallet, hvor antallet af fodboldspillende børn udgør den største andel.

 

Fodboldgalla

Fodboldgalla løb af stabelen for 4. gang, det var grundet 100 års jubilæet reduceret kræftigt.

Vi har modtaget mange tilbagemeldinger på at det var kedeligt at arrangementet var reduceret til kun at være kampe på tværs af årgange.

Vi har lovet at rulle fodboldgalla ud i sin normale form igen i 2016.

Kasper Axfort blev i forbindelse med fodboldgalla dagen kårret som åretstræner i ØIF fodbold.

 

Sportslig succes

  •       3 - 1. pladser ved Ramsing Cup i Spjald
  •        

 

DBU Fodboldskole

Der var igen arrangeret DBU Fodboldskole i Ølgod.

Poul Guldager og Kim Guldager Madsen stod for fodboldskolen som henholdsvis fodbold-skoleleder og trænerleder. Det blev igen en stor succes med omkring 100 aktive og fodboldglade drenge og piger.

 

Udvalg

Fodboldudvalget har udarbejdet ny struktur for fodboldudvalget, som inddeles i mindre udvalg med særskilte opgaver og ansvarsområder. Denne struktur er i fuld gang og vi arbejder på at gennemføre dele af den.

Vi har haft mange udfordringer I udvalget, dette da vi I sommeren 2015 kun var 5 tilbage I udvalg. Det lykkedes at få udvalget fyldt op og alle pladser er nu besat.

Vi vil gerne gennemfører et valg til fodboldudvalget 14 dage efter HB - genneralforsamling.

Det er vigtig for os, at få mulighed for at komme ind og ud af fodboldudvalg så de til enhver tid siddende medlemmer ikke lider overlast og risikerer at sidde tilbage med mange opgaver og stort ansvar. Derudover er det vigtig for os, at vi får et par suppleanter I tilfælde af stop før tid. 

Valget skal være med til at sikre struktur og arbejdsro I udvalget

 

Kunstgræs på bandebanen

Færdig gjort i maj 2015.

 

Nyt stadionur

Vi fik sat nyt stadionur op I foråret 2015 - Tak til alle som var behjælpelige med opsætning og indkøb

 

Ramsing Cup

I august 2015 deltog ØIF med 8 hold ved Ramsing Cup i Spjald. En fantastisk weekend, hvor spiller, forældre og træner hyggede sig på tværs af alle årgange.

ØIF venner havde sat et telt til rådighed på campingpladsen, hviket gav et samlingspunkt særlig lørdag aften.

 

Udbygning og istandsættelse af klubhus

Vi har i 2015 manglet et køkken i klubhuset. Det har været svært og ind imellem små-irriterende, særlig ved møder og arrangementer i klubhuset. Vi ser rigtig meget frem til at få istandsættelsen i gang. J - færdig gjort

 

Fremtiden i ØIF FODBOLD

 

Af Louise Poulsen                                       

Formand, ØIF FODBOLD