Årsberetning fodbold 2017

23/3-2018

 

Fodboldgalla

Fodboldgalla løb af stablen for 6. gang i 2017.

Der blev vanen tro kåret årets træner, samt spillet en række kampe og hygget på stadion.

 

Ramsing cup

Endnu et år var der stor deltagelse ved Ramsing cup, som både for trænere, spillere og forældre var en stor succes. Enkelte hold deltog i stedet ved Kibæk Cup af planlægningsmæssige årsager. Ramsing cup bliver igen centrum i 2018, hvorefter der tages stilling til hvad sommerferien skal bruges på i 2019.

 

Fodboldskole

Endnu et år forløb med DBU fodboldskole og endnu et år forløb med Poul og Kim Guldager som fodboldskoleledere. Det var endnu en succes (som sædvanligt). Fodboldskolen arrangeres igen i 2018 med de to som ledere, dog måske for sidste år, da de ønsker at overlade ansvaret til en ny. Der arbejdes på at finde en ny ansvarlig, der eventuelt kan læres op, under årets fodboldskole.

 

Breddefodbold

Endnu et år er gået med breddefodbold og op- og nedrykninger for flere hold. På seniorsiden var vi tæt på at få et hold i serie 3, men glippede i allersidste kamp.

 

Nye projekter

I 2017 var unge i front også en del af ØIF fodbold. Vi arbejder stadig på at få dem integreret i vores trænermiljø med størst mulig succes. Flere andre projekter er startet op – herunder Hovedet, Kroppen, Klubben som er et skolesamarbejdsprojekt. Derudover er vi også en del af DBU’s Pigeraketten, hvilket har til formål at få flere piger til at spille fodbold. Begge projekter forventes afholdt i ØIF i 2018. Derudover går vi med tanker om hvordan vi i øvrigt kan udvikle ØIF fodbold. 

 

Fodboldudvalget

Fodboldudvalget fortsatte arbejdet med at få overblik og uddelere opgaver i 2017. Ultimo 2017 består udvalget af 6 personer. Det var planen at afholde et ”klubmøde” i 2017, med det formål at hverve flere frivillige til at udføre opgaver i klubben. Det lykkedes ikke. I stedet bliver der etableret forældrerepræsentanter på alle årgange, som får udstukket nogle opgaver der skal løses, for at der fortsat kan tilbydes fodbold i ØIF. Denne opgave er igangsat primo 2018 og med succes. Der kan stadig bruges frivillige hænder til blandt andet praktiske opgaver som at kridte baner op og dømme børnekampe.

 

Klubhus

2017 var også året hvor den store renovering af vores klubhus stort set blev færdig. Med Jan Andresen i spidsen med et stort og flot stykke arbejde, så er det meget snart færdigt. Vi kan roligt, og med god selvtillid, påstå at vi har et af de absolut flotteste klubhuse i Vestjylland.

 

Den røde tråd

Transformationen fra traditionelt gammeldags udvalgsarbejde til den moderne form er godt i gang. Nye krav (persondataforordning), omskiftelighed i bestyrelser, og en forenkling af arbejdet medfører store krav til skriftlighed i arbejdet og at vi bliver smartere i vores måde at gøre ting på, håndtere opgaver og gemme oplysninger til senere brug. Fornemmelsen er at vi arbejder os fremad og med et 2018 der blandt andet står på udarbejdelse af frivillighedspolitik i hovedbestyrelsen, så arbejder vi hen imod at sikre den røde tråd i ØIF.

 

Af Torben B. Pedersen

Formand, ØIF fodbold