Badminton Udvalget består af:

Jan Kjærgaard Larsen - 30102743, birgit.jan.larsen@gmail.com

Preben Jensen - 20101154, birkedahlsmaskinteknik@webspeed.dk

Bente H. Pedersen - 22390142, bentehp@sol.dk

Mikkel Vilstrand Nielsen-50429628, mikkel1515@hotmail.com