Hovedbestyrelsen i ØIF består af:

Forretningsudvalg:

Jan Rose Andresen, Formand

2022 6720, zinkrose@webspeed.dk

Michael Gjøl, Næstformand

4089 9999, mg@beoesbjerg.dk

 Kasserer

 

Representanter fra div. udvalg:

Fodbold

Helle Gjøl Christensen

2099 2525, fodbold.oelgod.if@gmail.com

Håndbold

Peter Vestergaard

pvl070680@gmail.com

Badminton

Jan Larsen

3010 2743,  Birgit.jan.larsen@gmail.com

Volley

Erik Nielsen

6048 9321, erik.nielsen69@gmail.com

Festudvalg

 

Salg af juletræer

 

 

Sponsorudvalg:

Michael Gjøl

4089 9999, mg@beoesbjerg.dk