Hovedbestyrelsen i ØIF består af:

Forretningsudvalg:

Jan Rose Andresen, formand

2022 6720, zinkrose@webspeed.dk

Michael Gjøl, næstformand

4089 9999, mg@beoesbjerg.dk

Inge Østergaard Knudsen, kasserer

4189 0172, ingeknudsen@live.dk

Henrik Haahr

5126 8127, henrikhaahr@gmail.com

Mikael Dalgaard

2224 2097, mid@gpv.dk

Representanter fra div. udvalg:

Fodbold

Torben B Pedersen

2811 1773, fodbold.oelgod.if@gmail.com

Håndbold

Margit Madsen

 2555 7668, krusbjerg@pc.dk

Badminton

Jan Rose Andersen

2022 67 20,  zinkrose@webspeed.dk 

Volley

Erik Nielsen

6048 9321, erik-annemette@mail.tele.dk

Festudvalg, salg af juletræer

Lene Burkal Bruun

2710 2845, LB@boconcept.com

Sponsorudvalg

Henrik Haahr

2811 1773, henrikhaahr@gmail.com