Om ØIF FODBOLD

 

KERNEOPGAVE OG MÅLSÆTNING

er at skabe et godt træningsmiljø for alle fodboldspillere, hvor: 

 • Den enkelte spiller føler sig set, hørt og forstået
 • Der er plads og rum til alle spillere
 • Den enkelte spiller trives og er en del af fællesskabet
 • Den enkelte spiller oplever glæde ved at spille fodbold
 • Der er plads og rum til at lave fejl  

MÅLSÆTNING 

Målsætningen er at skabe gode rammer, så flest

mulige af årgangens børn har og får lyst til at spille fodbold. 

Gode rammer skabes ved: 

 • Høj kvalitet i træningen, hvor alle børne- og ungdomstrænere
  hurtigst muligt gennemgår et grunduddannelsesforløb som træner
 • Fortsat og målrettet fokus på uddannelse og videreuddannelse
  for alle trænere på alle niveauer
 • At dyrke årgangens fællesskab 

Forældrehjælp og opbakning 

Vores forening har brug for din hjælp 

Det er ikke noget nyt, at en forening kun kan fungere, hvis mange hjælper til i dagligdagen, og heldigvis vil rigtig mange gerne hjælpe til.

Vi har gennem årene prøvet at strukturere den frivillige hjælp på forskellige måder. I en erkendelse af at fodboldudvalget årligt har brugt rigtig mange ressourcer på at rekruttere frivillige til at hjælpe ved forskellige arrangementer, har vi nu besluttet at dele opgaverne ud på forhånd.

Hvert hold finder en holdleder som får til opgave og løse opgaven sammen med de andre forældre.

Vi håber og tror på, at I – forældre – tager godt i mod ordningen, som forhåbentlig også kan være medvirkende til at styrke fællesskabet blandt børn og voksne i vores fodboldklub.