Volley-udvalget

Vi er 5 medlemmer i ØIFs volleyballudvalg - og vi valgt til udvalget for 2 år af gangen.

På årsmødet i marts måned er der valg til udvalget - så vil du være en del af udvalget, skal du bare komme til årsmødet og stille op til valget.
I ulige år skal der vælges 3 medlemmer til udvalget - mens der er 2 på valg i lige år.

Hvem sidder i udvalget:

Frem til marts 2019 sidder følgende 5 personer i volleyball udvalget:

  • Else Hansen, formand - på valg i 2024
  • Birthe Pedersen, næstformand - på valg i 2024
  • Erik Nielsen, kasserer - på valg i 2025
  • Agnethe Gammelgaard Jensen, sekretær - på valg i 2025
  • Thomas Duvall Pedersen - på valg i 2025

Kontaktoplysninger:

Else Hansen

Mobil 29 84 33 13, mail: ehan@varde.dk

Birthe Pedersen

Mobil 61 24 08 45, mail: birthe.rp@hotmail.com

Erik Nielsen

Mobil 60 48 93 21, mail: Erik.Nielsen@coop.dk

Agnethe Gammelgaard

Mobil 24 23 32 68, mail: agnethe.gammelgaard@mail.tele.dk

Thomas Duvall Pedersen

Mobil 60 56 81 61, mail: duvallpedersen@hotmail.com