Om ØIF FODBOLD

 Vil skabe gode rammer og et godt træningsmiljø for alle fodboldspillere, hvor:

 Det skal være rart og komme på stadion

 • Den enkelte spiller føler sig set, hørt og forstået
 • Der er plads og rum til alle spillere
 • Den enkelte spiller trives og er en del af fællesskabet
 • Den enkelte spiller oplever glæde ved at spille fodbold
 • Der er plads og rum til at lave fejl 
 • Det er vigtigt at skabe gode rammer, så flest mulige af årgangens børn har og får lyst til at spille fodbold.
 • Høj kvalitet i træningen, hvor alle børne- og ungdomstrænere

gerne skulle gennemgå et grunduddannelsesforløb som træner

 • Fortsat og målrettet fokus på uddannelse og videreuddannelse

for alle trænere på alle niveauer

 • At dyrke årgangens fællesskab 
 • Lave arrangementer for vores spiller og frivillige.
 • Skabe god opbakning blandt forældre til de opgaver vi har

 Forældrehjælp og opbakning

Vores forening har brug for din hjælp

Det er ikke noget nyt, at en forening kun kan fungere, hvis mange hjælper til i daglig dagen.

Det kræver man hænder at få det til at fungere og heldigvis vil rigtig mange gerne hjælpe til.

Vi har gennem årene prøvet at strukturere den frivillige hjælp på forskellige måder. Vi i fodboldudvalget nået til den erkendelse at den bedste løsning, er at opgaverne er delt ud på forhånd.

Hvert hold finder en holdleder som får til opgave og løse opgaven sammen med de andre forældre.

Vi håber og tror på, at I – forældre, kan være medvirkende til at styrke fællesskabet blandt børn og voksne i vores fodboldklub.