Fritidspas

Varde Kommunes fritidspas er et tilbud til børn og unge, der har det økonomisk svært. Med et fritidspas kan barnet eller den unge få økonomisk støtte, så de kan deltage i foreningsaktiviteter.

Hvad er et Fritidspas:

Et fritidspas er en økonomisk støtte i form af kontingent til at deltage i foreningsaktiviteter, som gives til børn og unge som ikke i forvejen deltager i et foreningstilbud på grund af økonomi.

Fritidspas er en årlig pulje på 200.000 kr., som bevilges efter først til mølle princippet.

Kriterier:

 • Fritidspasset kan kun ansøges af foreninger, professionelle og frivillige
 • Fritidspasset gives til børn og unge, som ikke i forvejen deltager i en fritidsaktivitet
 • Barnet eller den unge skal være mellem 0 – 17 år og være bosiddende i Varde Kommune
 • Familiens samlede skattepligtige husstandsindkomst må ikke overstige 375.000 kr.
 • Der kan søges kontingent til foreningsaktiviteter og tilbud på Musik og Billedskolen i Varde Kommune
 • Der kan søges økonomisk tilskud til kontingent på op til 2.000 kr. pr. år, hvorefter der er egenbetaling på det resterende kontingentbeløb.
 • Der kan søges op til 1 fritidsaktivitet pr. kalenderår, dog er det muligt at søge til en forårs- og efterårssæson op til 2.000 kr. pr. år.
 • Der gives ikke tilskud til fitnesscentre og klippekort, diverse “skoler” m.v.
 • Der kan søges om kontingent vedr. 2022 og sæson 2022/2023
 • Der gives kontingent støtte til flygtningebørn gennem Fritidspuljen (udvidet samtykke nødvendigt). Her kan forældre søge Fritidspas til deres børn.
 • Fritidspasset bevilges hvis det vurderes, at fritidsaktiviteten gør at barnet kan styrke sine sociale relationer og kompetencer og det vurderes at deltagelse i fritids- og foreningslivet understøtter barnets læring, trivsel og chancelighed

Ansøgningsskema til Fritidspas og Fritidspuljen i Varde Kommune 2022

(link til overstående: https://vardekommune.dk/wp-content/uploads/2022/11/Ansoegningskema-til-Fritidspas-2023.docx)

 

Fritidspuljen (integrationslov)

Fritidspuljen i DRC Integration giver kontingentstøtte til flygtningebørn i alderen 0-17 år, hvis en eller begge forældre modtager overførselsindkomst eller hvis barnet er uledsaget mindreårig.

Ansøgning sker i samme ansøgningsskema som Fritidspas (ovenstående skema). Husk at afkrydse “integrationsydelse”.

Ligesom med Fritidspas er der mulighed for at søge udstyr ved BROEN Varde hvis det er nødvendigt.

Læs mere om Fritidspuljen her eller kontakt en medarbejder i Kultur og Fritid.

(Link: https://vardekommune.dk/wp-content/uploads/2023/01/Ansoegningsskema-til-ukrainske-boern-2023-1.docx)

 

Broen

Varde Kommune har indgået en samarbejdsaftale med BROEN Varde, hvorfra der kan ansøges om støtte til udstyr til fritidsaktiviteter hvis der er bevilget kontingentstøtte gennem Fritidspas eller Fritidspuljen.

Find ansøgningsskema og læs mere om BROEN Varde her: https://broen-danmark.dk/varde/