Ølgod IF´s historie

Ølgod IF´s første klubhus
Ølgod IF´s første klubhus

Klubbens første år Ølgod Idrætsforening blev stiftet den 13. april 1915. Stifter og formand var rebslager og grosserer Emil Enevoldsen. Der er dog ikke nogen historie om de første 15 år, fordi de gamle protokoller fra den tid er brændt.

Det første historiske materiale, som stammer fra 30´erne vidner da også om, at der først kom rigtig gang i medlemstilgangen 20 år efter stiftelsen. I 30´erne havde foreningen kun et hold i B-rækken, men i løbet af ganske få år blev et juniorhold stablet på benene.

Det gik bedre og bedre med hold i både A- og B-rækken. I 50´erne gik det dog lidt ned ad bakke for senior-holdene igen. Ungdomsafdelingen kunne derimod vise flotte resultater som kredsvindere og på toppen 3 jyske mesterskaber. Man måtte dengang - som nu - erkende, at de unge mennesker rejser fra byen, når de bliver 18-20 år, hvilket naturligvis smitter af på seniorafdelingen. Af disse gode ungdomsårgange har 2 spillere spillet på diverse landshold. Bjarne Nielsen har spillet på U16, U17 og U18-landsholdet og Jan Kristiansen på U19, U20, U20 og A-landsholdet. Kampene blev spillet Ølgod stadion, der var blevet anlagt uden offentlig støtte.

Foreningen opførte i 1939 et klubhus til en pris på 15.000 kroner, som var et betragteligt beløb dengang. Klubhuset var stort set med tidens øjne og indeholdt 2 omklædningsrum, fælles baderum, 2 toiletter og et materialerum. De første 20-30 år efter krigen var økonomien meget stram. Indtægterne blev hentet ved bankospil, baller og koncerter med tidens solister og orkestre. I dag har foreningen en velfungerende økonomi, primært takket være den årlige Kløverfest, som har været afholdt siden 1984. Samtidig er foreningen så heldige at have støtteforeningen ØIF´s Venner. Støtteforeningen blev stiftet i 1978 af nogle gamle ØIF´ere med det formål at skaffe kapital til klubben. ØIF´s Venner er i dag et kæmpe aktiv for klubben.

Engagement fra byens borgere


Ølgod IF´s "nye" klubhus

Det gamle klubhus fra 1939, som blev nedrevet i 1975. Klubben måtte i starten af 70´erne sande, at selv en gammel stolthed, som klubhuset fra 1939 var, kunne blive for trang. Behovet for et nyt og meget større klubhus trængte sig på. Derfor rettede klubben i 1974 henvendelse til borgmester Alfred Jeppesen, for at skaffe økonomisk hjælp til et nyt byggeri. Efter princippet hjælp til selvhjælp bevilgede kommunen kr. 10.000 til materialer, og klubben gik nu i gang med at samle penge ind hos byens borgere. Det nye klubhus bygget i 1975 og udvidet i 1984. Byggeriet blev finansieret ved en husstandsindsamling samt overskud ved forskellige arrangementer, som tilsammen gav kr. 59.000. Klubben modtog desuden diverse materialer, 300 gratis håndværkertimer samt en ikke uvæsentlig frivillig arbejdsindsats af medlemmerne. Byggeriet kostede kr. 175.064, og da der var fremskaffet kr. 196.633, var der et overskud på byggeriet på kr. 21.568. ØIF oplevede i den forbindelse en meget stor velvilje hos borgerne og erhvervslivet i kommunen. Ingen i foreningen havde på forhånd troet på så stor støtte. Hele byggeriet og omstændighederne i forbindelse dermed vidnede om, at folk i byen kunne se vigtigheden af den lokale idrætsforening.

Tribunen på Ølgod stadion
Tribunen på Ølgod stadion


Ølgod Stadions tribune – gave fra ØIF’s Venner til 75 års jubilæet i 1990. I 1984 blev der bygget 100 m2 til som kom til at indeholde et større cafeteria. På den måde blev der plads til endnu et omklædningsrum i det gamle cafeteria. Dette byggeri blev også finansieret ved hjælp af en husstandsindsamling og frivillig arbejdskraft.

ØIF Profiler

Jan KristiansenØIF´s første landsholdspiller og andre profiler Jan Kristiansen I 2003 fik foreningen sin første A-landsholdsspiller, da Jan Kristiansen fik debut i kampen mod Ægypten. Jan Kristiansen har fået sin fodboldopdragelse i klubben, indtil han som drengespiller skiftede til Esbjerg FB for at afprøve sine evner. Her fik han sin superligadebut i foråret 2000 og har opnået en stamplads på EfB’s hold. Desuden var han anfører på U21-landsholdet i EM-kvalifikationsturneringen 2003. Han har spillet 17 kampe på dette hold.

ØIF har gennem årene haft mange frivillige trænere og ledere, som har ydet en kæmpe indsats til gavn for hele klubben - lige fra klubbens ungdom til hele det overordnede foreningsarbejde. H. J. Rohde har været en af dem. Han var i foreningens bestyrelse fra 1933 til 1939 og senere fra 1941 til sin død.

I 1939 blev H. J. Rohde valgt ind i JBU’s bestyrelse, hvor han sad til 1953. En anden vigtig person for klubben har været Jens Sørensen. I cirka 40 år var Jens Sørensen en af foreningens mest trofaste medlemmer og vel nok den, der har tilbragt flest timer i foreningens interesse. Jens Sørensen har fungeret både som træner og holdleder og ikke mindst passet byens stadion, som var det hans egen have.

Tom Møller Kristensen har været aktiv i foreningen i mange år. Han startede som ungdomstræner i 1961 og har siden været formand, bestyrelsesmedlem og kampfordeler. Tom var i 1967 med til opstarten af et medlemsblad.

Poul Erik Pedersen har også udført et stort stykke arbejde for foreningen både som formand, bestyrelsesmedlem og ungdomstræner, men først og fremmest som primus motor ved udvidelsen af stadion og ikke mindst ved klubhusbyggeriet i 1975. Poul Erik ydede en stor og ihærdig indsats ved disse 2 projekter.

Poul Erik Pedersen
Poul Erik Pedersen

En anden af foreningens store profiler er Charles Nielsen, der havde den vel nok længste tid som aktiv fodboldspiller. Herudover fik han også tid til at sidde i bestyrelsen og være træner.

Aage Pedersen En af foreningens store profiler gennem de sidste 50 år er tidl. afdelingsleder Aage Pedersen, der bl.a. spillede på foreningens 1. hold i storhedstiden i 50’erne. Efter den aktive karriere blev Aage medlem af bestyrelsen og var i perioder formand for denne.


Aage Pedersen

Jens Kristian Drøgemøller er en institution i foreningen. Han startede som aktiv spiller i 1961, og han var primus motor i opstarten af pigefodbold i 1972. Lige siden har han været træner på pigesiden. Jens Kristian har endvidere i 16 år haft repræsentative opgaver indenfor JBU og DBU.

Af andre profiler bør nævnes: Edvard (Evse) Madsen – bestyrelsesmedlem, træner og mangeårig opsynsmand på stadion. Bent Kjærgård - mangeårig bestyrelsesmedlem, formand og ungdomstræner i mange år. Rudolph Jensen – aktiv spiller før krigen, men senere mest kendt som den, der klippede og klistrede til foreningens scrapbøger, som er uvurderlig som dokumentation for, hvad der er sket gennem de sidste 30-35 år.