Spilletider i 2023/2024:

Mandag Hal 1 Kl. 19.00-20.00

1.800 kr.

Mandag Hal 1 Kl. 20.00-21.00

1.800 kr.

Onsdag Hal 1 Kl. 19.00-20.00

1.800 kr.

Torsdag Hal 2 Kl. 20.00-21.00

1.800 kr

Alle motionister som ikke er direkte betaler for en bane skal betale medlemskab til ØIF badminton som bane medlemmer. Data bliver brugt til lovpligtig indberetning til kommunen vedrørende medlemstal, alder og køns fordeling. Bemærk der betales kun et medlemskab selvom du evt. spiller på flere tidspunkter.

Bemærk: Såfremt der er gæstespiller, der spiller med mere end 4 gange på en sæson, skal der ligeledes betales banemedlemsskab.

Benyt:  www.olgod-if.dk/betaling

50.00 kr. 

Kontaktperson – motionister:  Niels Andersen  andersen_n@hotmail.com

Tlf. 61744040 

Sæsonstart er d. 21. august, 2023.

Sæsonen slutter d 28. marts 2024

Bemærk hallen er til rådighed for motionister i uge 42 og uge 7 og efter aftale i mellem jul og nytår.

Pris gælder for resten af sæsonen pr. bane.