1.Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?

Michael Gjøl

40899999

mg@beoesbjerg.dk

cvr.16118710

ØIF er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

2. Hvad er formålene med behandlingen?

Indhentning af lovpligtige børneattester årligt, på træner, ledere, kridter og pedeller.

3. Hvilke personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, behandler vi?

CPR-nummer.

4. Hvem videregives oplysningerne til?

Ved indhentelse af børneattester videregives CPR-nummer til politiet. Herudover videregives personoplysninger i form af CPR-nummer, oplysninger om strafbare forhold til DBU, DIF og DGI, hvis en børneattest har anmærkninger

5. Hvornår sletter vi i foreningen personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse?

Børneattest oplysninger makuleres efter ansøgning.

6. Hvordan opbevarer vi de personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse?

Børneattester søges online og gemmes ikke hos ØIF.

7. Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.

8. Hvad kan vores IT-system?

Vi benytter Conventus og har en databehandleraftale med firmaet som også foretager automatisk sletning af personoplysninger efter fastsat procedure.