Bestyrelsen i ØIF består af:

Formand - Michael Gjøl

40 89 99 99 - mg@beoesbjerg.dk

Næstformand - Rikke Schönning

20 33 42 60 - rikkessvarre@gmail.com

Kassere - Eva Holt Johannessen 

28 56 58 08 - e.holt.j@gmail.com

Sekretær - Jette Kærvang

40 95 30 77 - jettekaervang@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem - Margit Møller Madsen 

Supleant - Carsten Franzmann Andersen

23 10 40 17 - cfandersen@hotmail.dk

Aktivites udvalg:

Fodbold

Helle  Christensen

20 99 25 25 - fodbold.oelgod.if@gmail.com

Håndbold

Peter Vestergaard

pvl070680@gmail.com

Badminton

Jan Larsen

3010 2743,  Birgit.jan.larsen@gmail.com

Volley

Erik Nielsen

6048 9321, erik.nielsen69@gmail.com

Salg af juletræer

 

Sponsorudvalg:

Michael Gjøl

4089 9999, mg@beoesbjerg.dk